Moja predstavitvena stran (+ CV in English).

Osebna izkaznica:
 Ime:   Boštjan
 Priimek: Štupica
Naslov:
  Vinice 24
  1317 Sodrazica
  Slovenija (SI) - Europe
Rojen: 01.06.1973
Kontaktni podatki:
 Mob.: +386 (0)41 9**-8*4 (private)
 EMail: bostjan [at/stupica.com
 Skype: bostjan.stupica
 WWW:   www.stupica.com
 LinkedIn: bostjanstupica
 Linux user #: 117728
My image

Življenjepis (CV):


Bostjan Stupica

Z računalništvom sem se srečal v 6. razredu osnovne šole, ko sem dobil osebni računalnik Commodore 64. Na tej škatlici sem se kar nekaj naučil, recimo: BASIC, strojni jezik, osnove programiranja, ..

Potem sem dobil prvi osebni računalnik tipa PC AT, ki še vedno deluje, vendar je bolj za v muzej, kot za pravo delo. Ker sem bil še vedno "vedoželjen" sem se učil programski jezik COBOL s katerim sem delal na obvezni praksi v bližnjem podjetju. Istočasno smo se v srednji šoli učili PASCAL, tako da sem imel kar dobro osnovo za nadalnje pridobivanje znanj.

Zaposlitve in izkušnje:

2013(03) - v delu __ SETCCE - (on LinkedIn)
Senior developer, architect and consultant:

 • razvoj (DB schema, DB logic, bussiness logic, UI) na Java platformi + razlicne naloge na podatkovnih bazah;
 • analiza, planiranje in modeliranje arhitektur za različne sisteme + integracije med sistemi;
 • vodenje projecta: za SETCCE ePero produkt pri raznih implementacijah;
 • tehnično svetovanje;

2011(04) - 2013(02) __ GembaLab
.. kot administrator in razvijalec:

 • administracija in načrtovanje podatkovnih baz - Oracle;
 • razvoj poslovne logike na Oracle (PL/SQL) in Java platformi;
 • analiza in načrtovanje arhitekture raznih sistemov + integracija na različne 3-tje sisteme;

2011(01) - 2011(03) __ stupica.com
Izobraževanje in delo na različnih tehničnih področjih. Spoznanje z (Apple) iOS razvojno platformo in izdelavo aplikacija za iPhone in iPad naprave.

2008(05) - 2010(12) __ Simt d.o.o.
.. od leta 2008 (Maj). Delo na več različnih tehničnih področij:

 • Autonomy IDOL "search engine" platforme + Audio/Video analitike in shranjevanja + Video "surveillance" system;
 • IBM WebSphere in WebSphere_Portal razvoj aplikacij (Java + J2EE);
 • DBMS Administracija (Oracle, IBM DB2) + razresevanje raznovrstne problematike;
 • Log/Data-Retention sistem(-i); SIEM resitve in LogManagement ter uporaba navedenih tehnologij za skladnost s svetovnimi standardi (PCI-DSS, ISO27001, ..);

2005(11) - 2008(05) __ RAIS d.o.o.
.. od leta 2005 (November). Delo razvijalca in administratorja razlicnih sistemov: Linux, Windows, Oracle, PostgreSQL, Apache, pozarne pregrade (Firewalls).

2000(01) - 2005(10) __ Bankart d.o.o.
. od leta 2000 (Januar). Delo na racunalniku Tandem (S-Series; HP Nonstop Himalaya) in informacijskem (avtorizacijskem) sistemu BASE24, zadolžen za vzdrževanje "source code" in razna dopolnila (CSM) k sistemu.

 • Projekti v katerih sem sodeloval:
 • BASE24 migracija iz verzije 5.1 na verzijo 6.0;
 • vodenje BASE24 izvorne kode v sistemu vodenja verzij ("versioning system") (CVS);
 • Vzdrzevanje CSM-ov (Customer Specific Modification) na BASE24 sistemu (on SPDH device handler, on Auth ATM&POS module, on ATM N50/i473x device handler);
 • Base of Account balances (BSE): to je interna aplikacija, ki zagotavlja funkcionalnosti podobne kot BASE24 Refresh + Impacting + veliko več; aplikacija je napisana v C/C++ jeziku na Tandem system-u;
 • THOR: to je aplikacija za nadzor delovanja bankomatskega omrezja (ATM network);
 • BICI: to je aplikacija, ki omogoca "online" komunikacijo ali integracijo BASE24 sistema z drugimi transakcijskimi sistemi (kot npr.: CMS (Card Management System), online Banks account system, ..); BICI aplikacija se na BASE24 sistem poveze preko BICISO (ISO-8583) vmesnika;
 • BASE24-TSS instalacija (version 3.x and 4.x);
 • EMV: chip kartice očitno so prihodnost;
 • + ostali manjsi projekti;

1997(02) - 1999(12) __ Ixtlan Consulting d.o.o. (sedaj: Ixtlan Team)
.. od leta 1997, kjer sem bil zadolžen za nacrtovanje arhitektur racunalniskih sistemov. Poleg tega sem bil tudi administrator podatkovnih baz: ORACLE Server, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server ter zadolzen za nacrtovanje podatkovnih modelov.

1994(09) - 1997(01) __ PRONEKO d.o.o.
.. kjer sem razvijal programsko opremo za poslovanje podjetji in slikarskih galerij ter opravil pripravnistvo. V tem casu sem si pridobil tudi naziv Microsoft Certified Professional za podrocja MS Windows 3.11, MS Windows 95 in dela za MS omrezji. Poleg tega sem vodil tudi tecaje za razvijalce programske opreme na katerih sem pouceval delo s programskimi jeziki C, C++ in COBOL.

E
v
i
d
e
n
c
a

z
a
p
o
s
l
i
t
e
v

Izobrazba:

 • #1. 1979 - 1987 Osnovna šola
 • #2. 1987 - 1991 Srednja šola za računalništvo (Vič)
 • #n. 1991 - sedanjost .. (še) vedno pridobivam nova znanja;

Jezik
Pisno
Govor
Uporaba
 • SlovenskoSlovenian
aktivno aktivno dnevno
 • AngleškoEnglish
aktivno aktivno skoraj dnevno
 • NemškoGerman
pasivno pasivno redko
 • Hrvaško/SrbskoCroatian-Serbian
aktivno aktivno redko - po potrebi
J
e
z
i
k
i

    

   

Povzetek (tehničnih) znanj:

- very good:
... Development: C, Java, Oracle PL/SQL programing,
... Development: Shell (Bash, Csh), Python;
... Administration: Oracle DBMS,
... Administration: Windows NT/2000/XP/2003, Linux,
... Administration: TCP/IP networkig (v4)
... Administration + Development: with MySQL DBMS system,
... Development: Borland Paradox Engine Database (interface), Database Engine (BDE interface),
... work with Systematic approach and accuracy;
- good:
... Development: J2EE, Portal(-s), C++, Objective-C, ..
... Development: Powerbuilder, PASCAL, COBOL, TAL,
... Development: HTML, XML/XLS, Asseambler (6502 = Commodore 64/128, 8086 = Intel x86),
... Administration: IBM DB2, IBM WebSphere/WebSphere_Portal, Liferay Portal,
... Administration: of UNIX and xBSD, Mac OS X,
... Administration: HP NonStop Himalaya = Tandem OS (Operating system) Guardian,
... Administration: TCP/IP networkig (v6)
... Development: Borland OWL (Windows library),
... Development: experienced with lots of tools and models of work,
- not an expert, but I handle .. quite well:
... Development: BASIC, PHP, ETL, ..
... Administration: Sybase DBMS Adaptive Server, MS SQL Server,
... SNA networking, X.25 networking,
... Principels and working of application servers (JBoss, WebSphere, ..);
- I know this (exists :-) ):
... Development: Perl,
... Administration: basics of VMS
... .. and more;

Skils ..

TimeLine:


 (rojen) Osnovna sola    Srednja sola Visja sola  Vojska  Prva zaposlitev
      8 let       4 leta    2 leti    0.5 leta ..
 1973   1979        1987     1991     1993   1994
 |--------+------------------+------------+------------+---------+---------- ..